GLAMOUR, KEPANJEN, MALANG

 

SEJARAH SINGKAT GLAMOUR

GLAMOUR didirikan pada Jum’at Legi, 09 Oktober 1976 di Kepanjen-Malang, Jawa Timur,Indonesia. oleh sekelompok remaja yang kebetulan direkatkan oleh kekerabatan mereka sebagai penggiat outdoor di sekolahnya.

Secara organisatoris nahkoda pertama dari biduk bermuatan manusia jantan ini dikomandoi oleh “Handonowarih” yang lebih akrab dipanggil Donny (Periode : 1976 ~ 1978). dalam keterbatasan dan kesederhanaan bentuk perhimpunan itulah GLAMOUR beserta aktivitasnya terus mengalir lancar tanpa hambatan yang berarti, dan secara regeneratif dan berkesinambungan Ketua Suku dari Perhimpunan ini sbb :

 • Drs Edi Kuncoro (1978 ~ 1979)
 • Lutfi Al Masjhur, S.Pd (1979 ~ 1980)
 • Eko Yuwono (1980 ~ 1981)
 • Drs. Ivan Santoso (1981 ~ 1982)
 • Suprayogie (1982 ~ 1983)
 • Rachmanur Affan (1983 ~ 1986)
 • Mukhlisinudin Sahrul, S.Pd (1986 ~ 1990)
 • Syamsudin (1990 ~ 1993)
 • Arwan Yusufi, S.E (1993 ~ 1997)
 • Helmi Kurnia (1997 ~ 1999)
 • Ir. Hanafi Rochman (1999 ~ 2004)
 • Saiful Arifin (2004 ~ 2008)
 • Drs. M. Najib (2008 ~ Sekarang)

Hakekat dari sebuah organisasi/clun/perhimpunan adalah sekumpulan manusia yang mempunyai kesamaan tujuan dan diantara mereka mempunyai tekad untuk mewujudkan tujuan tersebut secara bersama-sama dengan cara yang disepakati.

Berangkat dari hal diatas pula, GLAMOUR mempunyai hakekat “sekumpulan laki-laki dengan kesamaan hobby minat yang direkatkan oleh rasa senasib, seperjuangan dan sepenanggungan dalam mewujudkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Secara umum Glamour memang berangkat dari sebuah cita-cita yang sederhana, yakni mewadahi hobby dan minat anggotanya secara positif dan berkelanjutan, sehingga akan dapat dipakai sebagai wahana melatih diri dalam bermasyarakat dan mempelajari fenomena-fenomena didalamnnya.

APA ARTI NAMA GLAMOUR?

“GLAMOUR” kepanjangannya adalah “Glourious (Jaya) Adventure (Petualang) And Mountaineer (Pendaki Gunung), jadi secara harfiah mempunyai arti “Penjelajah dan Pendaki Gunung yang Jaya”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *